Friday, August 13, 2010

Kursus MPK dan FM

3 Mei 2010 – Satu taklimat mengenai Kepentingan Implementasi Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) telah diadakan oleh pihak HCM. Taklimat ini diadakan khusus kepada semua staf HCM dan juga Urusetia Lembaga Pengarah (ULP) di Bilik Mesyuarat Utama. Pihak HCM telah menjemput En. Azham bin Ramli dari Pejabat Hal Ehwal Pelajar untuk membimbing semua staf sebelum satu bengkel khusus bagi pelaksanaan dokumen tersebut diadakan.

Bengkel susulan bagi pelaksanaan MPK dan FM telah diadakan pada 7 hingga 8 Mei 2010 di Mercure Johor Palm Resort & Golf, Senai. Objektif kursus yang diadakan ialah:
(i) HCM mempunyai dokumen MPK yang lengkap dan jelas untuk dijadikan sebagai rujukan rasmi Bahagian,
(ii) Staf memahami kepentingan FM dan sentiasa peka untuk menyemak serta mengemaskini FM masing-masing,
(iii) Mengurangkan kesilapan apabila sesuatu operasi kerja dilakukan, dan
(iv) Wujud sistem kerja yang lebih tersusun dan sistematik.

No comments:

Post a Comment