Saturday, July 24, 2010

Talimat Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Secara Online

23 Julai 2010 - Taklimat Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Secara Online telah diadakan di Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, bermula pada jam 9:00 pagi. Taklimat ini telah disampaikan oleh En. Azri bin Hohad, Timbalan Pendaftar (Perkhidmatan) dari Bahagian Pengurusan Modal Insan, Pejabat Pendaftar dan En. Helmee bin Yaacob dari Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT).

Taklimat yang disampaikan adalah berkaitan gred-gred jawatan dalam perkhidmatan yang diwajibkan mengambil peperiksaan perkhidmatan bagi tujuan pengesahan jawatan dalam perkhidmatan. Selain itu, staf juga dimaklumkan mengenai Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N17 dan juga Setiausaha Pejabat, Gred N27. Taklimat ini telah dibantu oleh pihak CICT bagi menerangkan cara-cara permohonan tersebut dilakukan secara online melalui sistem HrFin.

Up
load!
1. Slide Taklimat Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Secara Online
2
. Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N17
3. Suka
tan Peperiksaan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat, Gred N27

No comments:

Post a Comment